Land Bank

Anantapur . . Chittoor . Cuddapah . Nellore . Kurnool . Guntur . Prakasam Ongole . West Godavari Eluru . Krishna Machilipatnam . Vishakhapatnam . Srikakulam . Vizianagaram . East Godavari Kakinada
Anantapur
Area 19.1 Sq.Km
Available Bulk Land Parcels 3 (1764.51 acs)
Available Industrial Parks 0 (0 acs)
Available SEZ 0 (0 acs)
Chittoor
Area 15.4 Sq.Km
Available Bulk Land Parcels 19 (5399.99 acs)
Available Industrial Parks 1 (501.70 acs)
Available SEZ 0 (0 acs)
Cuddapah
Area 15.4 Sq.Km
Available Bulk Land Parcels 14 (14571.56 acs)
Available Industrial Parks 8 (1320.47 acs)
Available SEZ 0 (0 acs)
Nellore
Area 13.1 Sq.Km
Available Bulk Land Parcels 2 (95.25 acs)
Available Industrial Parks 5 (1396.50 acs)
Available SEZ 0 (0 acs)
Kurnool
Area 17.7 Sq.Km
Available Bulk Land Parcels 1 (9876.41 acs)
Available Industrial Parks 0 (0 acs)
Available SEZ 0 (0 acs)
Guntur
Area 11.3 Sq.Km
Available Bulk Land Parcels 0 (0 acs)
Available Industrial Parks 3 (78.27 acs)
Available SEZ 0 (0 acs)
Prakasam
Area 17.7 Sq.Km
Available Bulk Land Parcels 2 (108.24 acs)
Available Industrial Parks 2 (609.34 acs)
Available SEZ 0 (0 acs)
West Godavari
Area 7.8 Sq.Km
Available Bulk Land Parcels 0 (0 acs)
Available Industrial Parks 0 (0 acs)
Available SEZ 0 (0 acs)
Krishna
Area 8.8 Sq.Km
Available Bulk Land Parcels 1 (199.53 acs)
Available Industrial Parks 3 (1296.81 acs)
Available SEZ 0 (0 acs)
Visakhapatnam
Area 11.2 Sq.Km
Available Bulk Land Parcels 5 (426.90 acs)
Available Industrial Parks 3 (607.44 acs)
Available SEZ 0 (0 acs)
East Godavari
Area 10.8 Sq.Km
Available Bulk Land Parcels 5 (2290.50 acs)
Available Industrial Parks 1 (21.55 acs)
Available SEZ 1 (11.13 acs)
Srikakulam
Area 5.8 Sq.Km
Available Bulk Land Parcels 0 (0 acs)
Available Industrial Parks 0 (0 acs)
Available SEZ 0 (0 acs)
Vizianagaram
Area 6.5 Sq.Km
Available Bulk Land Parcels 2 (251.61 acs)
Available Industrial Parks 0 (0 acs)
Available SEZ 0 (0 acs)